dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Danh sách học sinh lớp 7.1 mien phi,tai lieu Danh sách học sinh lớp 7.1 mien phi,bai giang Danh sách học sinh lớp 7.1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/22/2013 11:05:12 PM
Filesize: 0.10 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD & ĐT TP ĐỒNG HỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH
Lớp: 7/1 - GVCN: Hoàng Công Hậu


STT Mã VEMIS MÃ HỌC SINH HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ NƠI SINH DÂN TỘC TÔN GIÁO E-MAIL GHI CHÚ
1 450504120650 120222235 Hồ Thị Lan Anh 12/09/2000 Nữ Học sinh Tiểu khu 10 - P. Nam Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
2 450504120651 120222236 Trương Ngọc Ánh 02/05/2000 Nữ Sao đỏ Tiểu khu 02 - P. Nam Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
3 450504120652 120222237 Nguyễn Thị Ngọc Chi 21/08/2000 Nữ Học sinh Tiểu khu 10 - P. Nam Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
4 450504120653 120222238 Võ Thị Minh Duyên 23/02/2000 Nữ Học sinh Tiểu khu 02 - P. Nam Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
5 450504120654 120222239 Nguyễn Thanh Giang 09/02/2000 Nữ Sao đỏ Tiểu khu 02 - P. Nam Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
6 450504120655 120222240 Trần Thị Ngọc Hà 01/01/2000 Nữ Lớp phó PT Học tâp Tiểu khu 01 - P. Bắc Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không ng_ha_pvnntn@yahoo.com.vn Upload by Hoang Cong Hau
7 450504120656 120222241 Nguyễn Mai Hạnh 01/10/2000 Nữ Tổ trưởng Tiểu khu 12 - P. Nam Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
8 450504120657 120222242 Vũ Phan Thu Hiền 20/12/2000 Nữ Học sinh Tiểu khu 13 - P. Nam Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
9 450504120658 120222243 Phạm Thị Thu Hòa 13/02/2000 Nữ Tổ trưởng Tiểu khu 01 - P. Bắc Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
10 450504120659 120222244 Trần Văn Huy 05/07/2000 Nam Học sinh Thôn 6 - xã Lộc Ninh - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
11 450504120660 120222245 Nguyễn Văn Hưng 04/01/2000 Nam Học sinh Tiểu khu 02 - P. Nam Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
12 450504120661 120222246 Phan Văn Khải 14/09/2000 Nam Học sinh Tiểu khu 13 - P. Bắc Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Anh Sơn - Nghệ An Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
13 450504120662 120222247 Nguyễn Thị Hoàng Lan 23/04/2000 Nữ Học sinh Tiểu khu 04 - P. Nam Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
14 450504120663 120222248 Đoàn Tú Linh 17/12/2000 Nữ Học sinh Tiểu khu 15 - P. Bắc Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
15 450504120664 120222249 Nguyễn Hoàng Long 03/11/2000 Nam Học sinh Tiểu khu 13 - P. Nam Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
16 450504120665 120222250 Lê Hà Mai 04/10/2000 Nữ Học sinh Tiểu khu 14 - P. Bắc Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
17 450504120667 120222252 Nguyễn Thanh Nam 30/11/2000 Nam Học sinh Tiểu khu 09 - P. Nam Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
18 450504120666 120222251 Trần Hoàng Nam 19/07/2000 Nam Học sinh Tiểu khu 03 - P. Bắc Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Lệ Thủy - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
19 450504120668 120222253 Đặng Thị Thanh Nhàn 05/12/2000 Nữ Học sinh Tiểu khu 08 - P. Nam Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
20 450504120669 120222254 Phan Thị Quỳnh Như 28/03/2000 Nữ Học sinh Tiểu khu 08 - P. Nam Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
21 450504120670 120222255 Lê Thế Phi 15/03/2000 Nam Học sinh Tiểu khu 03 - P. Bắc Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Nam Định Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Upload by Hoang Cong Hau
22 450504120671 120222256 Phan Thị Như Phương 09/03/2000 Nữ Học sinh Tiểu khu 10 - P. Nam Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình Đồng Hới - Quảng Bình Kinh Không hoangconghau_thcsdh@quangbinh.edu.vn Up